image358

bal arıları neyle beslenir

Bal Arılarının Beslenmesi

Bal arıları hayatlarını devam ettirebilmek için, doğadan beslenme amacıyla nektar ve polen toplarlar. 

Nektarı, bala çevirerek petek gözlerine depolarlar. bal, arılarının karbonhidrat ihtiyacını karşılayarak uçmak, ısı üretmek  vb. metabolizma faaliyetlerinde  enerji sağlamak için tüketirler.

Yapılan bir çalışmada   “Arıların performansı gerçekten şaşırtıcı. Uçan bir arının yakıt tüketimi, kilometre başına yaklaşık ½ mg bal veya litreye 3 milyon km'dir." Honey — A Comprehensive Survey Edited by Eva Crane (1975)

Depolanan bal veya taze nektar bal arılarının hayatta kalması için şarttır. Eğer bu olmazsa kış sonu veya ilkbahar başında koloniler açlıktan ölebilirler. 


Poleni ise;  petek gözlerinde arı ekmeğine dönüştürerek protein ihtiyaçlarını karşılarlar. 

Polen, bal arıları için ana protein kaynağıdır. Yavru işçi arıların ve larvaların kas, bez ve diğer dokuların gelişmesini sağlamada protein kullanılır. Ayrıca bakıcı işçi arılar tarafından üretilen, ana arı, ana arı larvaları ve 72 saate kadar olan işçi larvaların beslenmesinde kullanılan özel bir gıda olan arı sütü yapımında da polen (protein) kullanılır. Bir koloni yoğun balmumu üretimi dönemlerinde (yoğun bal akışı sırasında olduğu gibi), polen yani protein talebi yüksektir. Balmumu üreten işçi arıların balmumu bezleri çok fazla protein kullanır ve düşük besin değerleri olan polen (protein) eksikliği çok fazla olumsuz etkilere neden olur.

Polen, proteinler, yağlar, lipitler, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller vb. çeşitli maddelerden oluşur. Koloni gelişimini yavaşlatan en önemli etken, polenin yetersiz olmasıdır. 

image359

bal arıları doğada besin bulamadığında ne yapmalı

Bal Arılarının Beslenmesi


Bal arıları doğadan yeteri kadar besin maddesi bulamadığında ve özel durumlarda (bölme arı, ana arı üretiminde başlatıcı kovan vb.) ek besleme yapılması gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerinin artması güvenilir nektar ve polen kaynaklarını azalması, ek beslemeyi daha da önemli hale getirmektedir. 

Ek besleme ile bal arılarının gelişimini hızlandırılabilir. Bu nedenle doğru arı yemini tercih etmek çok önemlidir. 

Apipark Arıcılık A.Ş. olarak sadece pancar dan elde edilen şeker kullanmaktayız. Pancar şekeri bal arıları için en sağlıklı şeker kaynağıdır. 

Şeker, asit ile parçalandığında HMF (Hidroksimetilfurfural) denilen toksin madde ortaya çıkar. Bu toksin madde miktarı yükseldikçe bal arılarında ölümler meydana gelir. 

Bal arıları beslenmesinde şekeri parçalamada kullanılan en uygun yöntem enzim ile şekeri parçalamaktır. Enzim ile düşük ısılarda işlem yapılmaktadır. Bundan dolayı da şeker de HMF oluşmamaktadır. 

Apipark arıcılık A.Ş. olarak her zaman bal arılarının sağlığını düşünerek, ona en uygun arı yemi üretimi yapmaktayız.